site creator

HR AUDYTOR

Szkolenia, doradztwo, audyt organizacyjny i personalny.

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą.

Ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i ludźmi oraz prawa pracy. Od 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami - początkowo jako menedżer personalny, a od 15 lat jako konsultant, trener.

Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania i prawa pracy, a także 12 książek z tego obszaru - w tym „Audyt funkcji personalnej  w przedsiębiorstwie” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010) oraz „Regulaminy i procedury w firmie” (Wyd. LEX, Warszawa 2012). Jesienią 2011 r. i wiosną 2013 r. (II wydanie) ukazało się kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego „Meritum HR” - pod redakcją J. Marciniaka.
Mobirise

Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą HR AUDYTOR, jako autor pracuje dla firmy Wolters Kluwer S.A.

Mobirise

Jako prawnik, ekspert HR współpracuje z firmą szkoleniową Effect Group, dla której realizuje specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Od 10 lat prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i we Wrocławiu.

Był również członkiem rady programowej Wydawnictw HR Wolters Kluwer i członkiem jury ogólnopolskiego konkursu TOP MENEDŻER HR.
Jarosław Marciniak od 13 lat jest cenionym specjalistą w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Od tego czasu przeprowadził ponad 200 szkoleń w tym obszarze, w latach 2006 – 2007 był ekspertem programu antydyskryminacyjnego UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, a w latach 2008 - 2011 był członkiem zespołu ekspertów ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera (opracowanie nowych przepisów k.p. w tym zakresie i rekomendacji dla pracodawców).

Jest autorem licznych publikacji poświęconych tej tematyce: „PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU. JAK W PRAKTYCE ZWALCZAĆ MOBBING I INNE FORMYDYSKRYMINACJI”, Wyd. Alphapro 2004, „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY. PORADNIK DLA PRACODAWCY”, Wyd. Wolters Kluwer Polska 2008 oraz w roku 2010 (MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE – ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA). Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych Psychologia śledcza w praktyce (SWPS w Warszawie – oddział we Wrocławiu i w Warszawie) pt. : ”Przestępczość i przemoc w miejscu pracy - Mobbing, dyskryminacja, molestowanie, naruszanie godności osobistej pracowników; Sylwetki sprawców oraz psychologiczne i prawne aspekty interwencji”.

Wybrane publikacje

Mobirise

Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych

Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prowadzących do racjonalizacji zatrudnienia w firmie i do wzrostu jej efektywności.

Mobirise

MERITUM HR

Celem publikacji jest ułatwienie osobom zajmującym się w swojej pracy zawodowej zarządzaniem zasobami ludzkimi, korzystania i stosowania użytecznej wiedzy z obszaru HR.

Mobirise

Regulaminy i procedury w firmie

Książka zawiera obszerny zbiór wzorów regulaminów i procedur znajdujących szerokie zastosowanie w dużych i średnich firmach. Dokumenty te można modyfikować i dostosowywać je do specyfiki i potrzeb danej organizacji.

Mobirise

Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Praktyczny poradnik przedstawiający krok po kroku, jak można samodzielnie przeprowadzić audyt oraz przygotować i wdrożyć system controllingu personalnego.

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak